Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našich stránkach. Ak Vám nevyhovuje tento spôsob, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@gladiator-brand.com , v ňom uvediete presný kód, názov, veľkosť tovaru, počet objednaných kusov, Vaše meno a priezvisko a presnú adresu, príp. tel. kontakt. V prípade nejasností, nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefónneho čísla, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

– Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
– Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
– Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

– Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
– Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
– Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
– Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
– Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

– Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.
– Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
– V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne a jednorazovo. Orientačná doba expedície je v prípade odevov a doplnkov maximálne pracovné 3 dni. Všetok objednaný tovar Vám bude zaslaný súčasne podľa našich obchodných podmienok. Objednávky sa zasielajú naraz – t.j. dobu expedície pre celú objednávku je potrebné rátať podľa výrobku s najdlhšou dobou expedície. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný. V tomto prípade Vás budeme neodkladne informovať na Vami zadanú kontaktnú e-mailovú adresu.

Termín dodania

Dodacia lehota pre oblečenie je najneskôr do 3 dní po obdržaní objednávky, pri doplnkovom tovare, sa môže dodacia lehota predĺžiť najviac na 10 dní. Tento termín je však hraničný, zvyčajne Vám tovar príde do 7 pracovných dní. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najskoršom termíne. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky do 10.00h nasledujúceho dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na adresu info@gladiator-brand.com . Obratom vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky

Vrátenie tovaru

Ak by Vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 7 kalendárnych dní od prevzatia zásielky zašlite späť formou balíka, alebo doporučene ako list, tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. Za každý vrátený tovar Vám obratom zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet. V prípade ak chcete tovar vrátiť bez udania dôvodu je možné vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.

Záverečné ustanovenia

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

show